Menü Kapat

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen  3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi  Antalya, Türkiye’de Kasım 2019 ile 30 26 ‘dan yapılacaktır. Bu yılki kongrenin ana teması “Geleceği Birlikte Kurmak: Halk Sağlığında Çok Sektörlü Yaklaşım” dır. Halk sağlığı her zaman hastalıkların önlenmesinden sağlık sistemlerinin değerlendirilmesine, bilimden karar vermeye, uygulamadan değerlendirmeye ve iletişime kadar çeşitli faaliyetlere sahiptir. Çok sektörlü yaklaşım, çeşitli paydaş grupları (örneğin, hükümet, özel sektör, STK’lar) ve sektörler (örneğin sağlık, çevre ve ekonomi) arasında işbirliğini oluşturmak anlamına gelir. Birden fazla sektöre katılarak, bilgi, uzmanlık ve kaynaklar paylaşılır. Halk sağlığı doğal olarak çok sektörlüdür. Çok sektörlü olmalı. Ancak bu, inşa etmenin kolay olduğu anlamına gelmez. Nitekim, “Halk Sağlığında Çok Sektörlü Yaklaşım” başlı başına bir zorluktur. “Geleceği inşa etmek” daima çalışmalarımızın merkezindedir. Kongre, geleceği inşa etmek için birlikte çalışmanın yeni yollarını oluşturma fırsatı sunuyor. İklim değişikliği, ortaya çıkan enfeksiyonlar, göç ve bulaşıcı olmayan hastalıkların küresel salgını gibi ortak zorluklarımıza çözüm arayacağız. Türkiye Halk Sağlığı Uzmanı Derneği – Türkiye Yıllık Kongreleri, son iki uluslararası kongre için Türkiye’de ve ayrıca dünya çapında halk sağlığı uzmanlarıyla tanışmak için ana fırsat olarak değerlendirilmektedir. Delegeler arasında halk sağlığı ve diğer birçok ilgili alanda araştırmacılar, politika belirleyiciler, uygulayıcılar ve eğitimciler bulunmaktadır. Kongre için yaklaşık 500 meslektaş beklediğimiz için, kongre profesyonel ağ oluşturma ve arkadaşlıklar kurma ve yenileştirme için mükemmel fırsatlar sunuyor. Tek bir yerleşimde olacağımız için, kongre boyunca birlikte olma şansımız olacak. En son araştırma ve bilgileri paylaşacağız, en iyi uygulamaları teşvik edeceğiz ve araştırmaya dayanan halk sağlığı sorunları ve politikalarını savunacağız. Antalya’da görüşmek dileğiyle. İçtenlikle,