Kategori: Yeterlik Kurul ve Komisyonları

Uzmanlık Eğitiminde Standart

Yeterlik Kurul Ve Komisyonları Toplantısı (29 Mart 2015)

YETERLİK KURUL VE KOMİSYONLARI TOPLANTISI 29 Mart 2015, Pazar TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara KATILIMCILAR (ad alfabetik) Dr. Ahmet Öner Kurt Dr. Ayşe Akın Dr. Burcu Tokuç Dr. Dilek Aslan Dr. Ferda Özyurda Dr. Meltem Çiçeklioğlu Dr. Reyhan Uçku Dr. Songül Vaizoğlu Dr. Şafak Taner Dr. Şevkat Bahar-Özvarış Dr. Türkan Günay Dr. Zafer Öztek TARTIŞILAN…
Devamı


Haziran 2, 2019 0

Yeterlik Kurul ve Komisyon Toplantı Kararları (15.06.2013)

Katılımcılar (Ad alfabetik) 1. Dr. Ayşe Akın 2. Dr. Dilek Aslan 3. Dr. Emel İrgil 4. Dr. Ferda Özyurda 5. Dr. Feride Aksu Tanık 6. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu 7. Dr. Meltem Çiçeklioğlu 8. Dr. Muzaffer Eskiocak 9. Dr. Necati Dedeoğlu 10.Dr. Nilay Etiler 11.Dr. Songül Acar Vaizoğlu 12.Dr. Şafak Taner 13.Dr. Şevkat Bahar Özvarış…
Devamı


Haziran 2, 2019 0

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonları Toplantısı (4.6.2016)

Katılımcılar 1. Dr. Ferda Özyurda 2. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış 3. Dr. Songül Vaizoğlu 4. Dr. Dilek Aslan Aşağıdaki konularda görüş ve eğilimler belirlenmiş, kararlar alınmıştır: 1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulları web sayfasına Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun hazırladığı müfredat amaç ve hedeflerinin konulmasına, henüz TUK tarafından onaylanmamış olan TUKMOS metninin taslak olarak yerleştirilmesine, 2. Eğitim Programları…
Devamı


Haziran 2, 2019 0

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonları Toplantısı (24.1.2015)

Katılımcılar 1. Emel İrgil 2. Ferda Özyurda 3. Çiğdem Çağlayan 4. Şevkat Bahar-Özvarış 5. Nilay Etiler 6. Songül Vaizoğlu 7. Öner Kurt 8. Burcu Tokuç 9. Dilek Aslan Aşağıdaki konularda görüş ve eğilimler belirlenmiş, kararlar alınmıştır: 1. Komisyonların kendi iç iletişim kanallarındaki aksaklıkların giderilmesi için yeniden gözden geçirme çalışmasının yapılması 2. Uzmanlık eğitim programı planlaması…
Devamı


Haziran 2, 2019 0

Halk Sağlığı Yeterlik Kurul Ve Komisyonları Toplantısı (22 Şubat 2014)

GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve Komisyonları 22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve HASUDER desteği ve katkısı ile saat 10.00-18.30 arasında Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ferda Özyurda yönlendiriciliğinde bir araya geldi. Toplantıya Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonlarını temsilen aşağıda isimleri yazılı…
Devamı


Haziran 2, 2019 0