Hakkımızda

Uzmanlık Eğitiminde Standart

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ‘yeterliğin’ ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Tanım

Amaçlar