Halk Sağlığı Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Uzmanlık Eğitiminde Standart

Halk Sağlığı Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu üyeleri

Nilay Etiler
Feride Aksu Tanık
Gülsen Güneş
Şafak Taner
Levent Dönmez
Şanda Çalı
Muzaffer Eskiocak