Halk Sağlığı Yeterlilik Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Uzmanlık Eğitiminde Standart

Şevkat Bahar Özvarış
Sibel Sakarya
Meltem Çiçeklioğlu
Çiğdem Çağlayan
Burcu Tokuç
Hatice Şahin
Meral Saygun
Selma Metintaş
Gamze Saraçoğlu
Didem Arslantaş
Ali Ceylan
Öner Kurt
Pınar Okyay