Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Genel Kurulunun Amaçları

-Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ‘yeterliğin’ ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak


-Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim programı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak,
-Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için ‘asistan karnesi’ gibi belgelendirme araçlarının oluşmasını sağlamak,
-Eğitim kurumlarında hizmetin içeriği ve çeşitliliği, eğitimcilerin sayı ve yetkinliği, eğitim ortamının uygunluğu, uygun ve yeterli teorik ve pratik bir eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları, rehber bilgiler ve standartların varlığı gibi konularda eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eşyetkilendirmek,
-Mesleksel sorumluluk, bilgi, beceri, uygulamalar açısından uzman hekimlerin yeterliklerini ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek,
-Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin sürekli mesleksel gelişim programlarına katılımını özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak,
-Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal ‘yeterlik belgelendirmesi’ ve ‘eşyetkilendirme’ standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.