Menü Kapat

Yeterlik Genel Kurulunun Görevleri

  • Genel Kurul’un temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunun 6 asıl ve 5 yedek ve Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini, Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl 2 yedek üyesini 4 yıllık bir dönem için seçer.
  • Denetleme Kurulu’nun 3 asıl 2 yedek üyesini 4 yıllık bir dönem için seçer.
  • Yürütme Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşür.
  • Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.