Menü Kapat

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeleri (2021-2025)

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeleri
 
Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan (Asıl Üye)
Prof. Dr. Dilşad Save (Asıl Üye)
Prof. Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül (Asıl Üye)
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ) (Asıl Üye)
Prof. Dr. Hatice Şahin (Asıl Üye)
Prof. Dr. Günay Saka (Asıl Üye)
Prof.Dr. Yeşim Şenol (Asıl Üye)
Doç.Dr. Asiye Uğraş Dikmen (Asıl Üye)
Doç.Dr. Esin Ergönül (Asıl Üye)
Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir (Asıl Üye)
Prof. Dr. Tacettin İnandı (Yedek Üye)
Doç.Dr. Ertan Kara (Yedek Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Çakır (Yedek Üye)