Menü Kapat

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

3. Ekim 2012’de 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Yeterlik Genel Kurulu tarafından Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesi seçilmiş, 3 asil üyeyi yeterlik yürütme kurulu kendi içinden görevlendirmiş, Eğitim Üst Kurulu da 3 asıl, 2 yedek üyeyi belirleyerek Ölçme Değerlendirme komisyonu oluşmuş ve aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

Asıl Üyeler  
Şevkat Bahar Özvarış Yeterlik Genel Kurulu
Burcu Tokuç Yeterlik Genel Kurulu
Yeşim Şenol Yiğiter Yeterlik Genel Kurulu
Sibel Sakarya(Kalaça) Yeterlik Yürütme Kurulu
Muzaffer Eskiocak Yeterlik Yürütme Kurulu
Meltem Çiçeklioğlu Yeterlik Yürütme Kurulu
Necati Dedeoğlu Eğitim Üst Kurulu
Haldun Sümer Eğitim Üst Kurulu
Süleyman Ceylan Eğitim Üst Kurulu
Yedek Üyeler  
Ali Osman Karababa Yeterlik Genel Kurulu
İbrahim Koruk Yeterlik Genel Kurulu
Selma Karabey Eğitim Üst Kurulu
Çiğdem Çağlayan Eğitim Üst Kurulu