Menü Kapat

Front Page

    Yürütme    Kurulu

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu

Devamını Oku

 Denetleme Kurulu

Halk Sağlığı Yeterlik Denetleme Kurulu

Devamını Oku

Eşyetkilendirme Komisyonu

Eşyetkilendirme Komisyonu

Devamını Oku

Tüm Kurul ve Komisyonlar

Tüm Kurul ve Komisyonlar

Devamını Oku
Amacımız

Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin temel ilkelerini oluşturmak

Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak, geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ‘yeterliğin’ ve eğitim birimleri eşyetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak

Devamını Oku

Halk Sağlığı Uzmanları Yeterlik Genel Kurulu

Dernek üyesi olan halk sağlığı uzmanlarından oluşur ve ana karar organıdır. Genel Kurul, en az iki yılda bir (düzenlenmiş ise derneğin ulusal kongresinde) toplanır. 

Devamını Oku

Yeterlik Genel Kurulunun Görevleri

Genel Kurul’un temel görevi Yeterlik Yürütme Kurulunun 6 asıl ve 5 yedek ve Eşyetkilendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini, Yeterlik Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl 2 yedek üyesini 4 yıllık bir dönem için seçer.

Devamını Oku

Yeterlik Kurul ve Komisyon Toplantıları

Devamını Oku

Esyetkilendirme Komisyon Toplantıları

Devamını Oku

Egitim Üst Kurulu Toplantıları

Devamını Oku