Menü Kapat

Tanım

Halk sağlığı Uzmanları Yeterlik Genel Kurulu, Dernek üyesi olan halk sağlığı uzmanlarından oluşur ve ana karar organıdır. Genel Kurul, en az iki yılda bir (düzenlenmiş ise derneğin ulusal kongresinde) toplanır. Kurul üyeleri kendi aralarından toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir sekreter seçerler.