Menü Kapat

HABER POSTASI (14)

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

2021-2025 Dönemi Toplantısı

(13.8.2021)

 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yeterlik Kurulunun, 02 Temmuz 2021 tarihinde yapılan seçiminde belirlenen üyeleri, Prof. Dr. Metin Hasde, Prof. Dr. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Ayşe Emel Önal, Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr. Günay Saka, Prof. Dr. Hatice Şahin, Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir ve HASUDER Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Uzm. Dr. Erdem Erkoyun ve Uzm. Dr. Bükre Çıkman’ ın katılımıyla, 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat 11:00’ da çevirim içi olarak toplandı.

Tüm üyelerin oy birliği ile aldıkları karara göre,

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Metin Hasde,

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Emel Önal,

Yeterlik Yürütme Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir,

UDEK-UYEK Temsilcisi Prof. Dr. Tacettin İnandı,

Eş Yetkilendirme Komisyonuna,  Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Prof. Dr. Ayşe Emel Önal, Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu, Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar (Yedek üye), Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir (Yedek üye),

Ölçme Değerlendirme Komisyonuna, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Günay Saka, Prof. Dr. Tacettin İnandı (Yedek Üye), Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir seçildi.

Toplantı sonunda görüş ve öneri bölümünde kurullarda daha çok sayıda Halk Sağlığı Uzmanı temsiliyetinin sağlanması gerektiği ve bu konuda Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubu ve Araştırma Görevlileri Çalışma Grubundan birer temsilcinin komisyonda yer alması için çağrı yapılması önerildi. Yeterlik Kurulunun tüm bileşenlerini kapsayan bir iletişim ağı kurulması gerektiği ve diğer üyelerin de katılımıyla, Müfredat Geliştirme Komisyonu için Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlarına çağrı yapılması görüşleri sunuldu.