Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı 2022

2022 YILINDA YAPILACAK HALK SAĞLIĞI YETERLİK SINAVI DUYURUSU

TEORİK VE PRATİK SINAVLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bu yıl 6. Uluslararası, 24.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ndeHalk Sağlığı Yeterlik Sınavı Teorik Sınav ve Nesnel Yapılandırılmış Halk Sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination-OSPHE) (Pratik sınav) olarak iki aşamada yapılacaktır. Bu yıl yapılacak olan sınavda veya geçen yıllarda yapılan teorik sınavda 60 ve üzerinde alanlar, pratik sınavına katılabilecektir. Yazılı sınavın geçerliği 2 yıldır. 2 yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan 2 kez başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar bu 2 yıllık süreçten sayılmaz.

Bu yıl yapılacak teorik sınava son yıl halk sağlığı asistanları veya halk sağlığı uzmanları katılabilir.  Pratik sınava ise sadece uzmanların katılımı söz konusu olacaktır. Her iki sınavda başarılı olan uzmanlar yeterlik belgesi almaya hak kazanırlar. Belgenin geçerliliği 10 yıldır.

Pratik sınav, birinci aşama teorik sınavdan tamamen farklı bir değerlendirmedir. Birinci aşama sınavı, Halk Sağlığı alanına ilişkin bilgiyi ölçerken, ikinci aşama sınav, Halk Sağlığına ilişkin bilginin kullanılmasını ve yetkinlik alanına uygun olduğunda beceriyi ölçer.

Pratik sınavda, aşağıdaki yetkinlik alanları birbiri ile entegre bir biçimde hazırlanacak olan 5 istasyonda değerlendirilecektir. Bunlar:

 1. EPİDEMİYOLOJİ
 2. SAĞLIK YÖNETİMİ
 3. BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ
 4. SAĞLIK EĞİTİMİ
 5. KRONİK HASTALIKLAR VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

Pratik sınavda bu istasyonlarda adaya yazılı ve/veya sözlü olgular sunulacak; bu olgular aracılığı ile adayın aşağıda belirtilen öğrenme hedefleri sınanarak bilgi, beceri veya tutumu değerlendirilecektir:

 • Toplumun (veya bir grubun) sağlık ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme
 • Verileri işleme ve yorumlama
 • Bireysel ve toplumsal sağlık durumunu/düzeylerini belirleme
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik planlama yapabilme
 • Sağlıkla ilgili süreçleri yönetirken karar verebilme, bu süreçte karşılaşılan belirsizlikleri yönetme
 • Çatışmayı yönetme ve müzakare etme
 • Toplumla iletişim kurabilme
 • Toplumu bilgilendirme
 • Zor durumlarda etkili iletişim tekniklerini kullanma
 • Sağlık alanında bir araştırmayı planlama
 • Kanıtları eleştirel olarak değerlendirme

Adaylardan her bir istasyonda verilen görevleri yapmaları beklenmektedir. Pratik sınavdan başarılı olabilmek için her bir istasyondan en az 50 almak ve toplam puanın ortalama 70 veya üzerinde olması gereklidir.

Teorik Sınav 6. Uluslararası, 24.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nin 1. Günü (1.12.2022), Pratik Sınav ise Kongrenin 3. günü (3.12.2022) yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyenlerin en geç 15.11.2022 tarihine kadar aşağıdaki linki kullanarak kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

Sınav Kayıt Linki: https://forms.gle/cEZPipQaaveRnNBR9
Prof. Dr. Metin HASDEProf. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ
HASUDER Yeterlik Kurulu BaşkanıÖlçme-Değerlendirme Komisyonu