Menü Kapat

HABER POSTASI (19)

UHSK’de 2022 yılı Halk Sağlığı Yeterlilik Sınavı

Bu yıl 6. Uluslararası, 24.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde, Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı Teorik Sınav ve Nesnel Yapılandırılmış Halk Sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination-OSPHE) (Pratik sınav) olarak iki aşamada yapılmıştır. Yazılı sınav 01.12.2022 tarihinde yapılmış, 100 dk sürmüş ve sınava 11 kişi katılmıştır. Uygulama sınavı 02.12.2022 tarihinde beş istasyon şeklinde yapılmış ve teorik sınavdan başarılı olan altı uzman pratik sınava katılmıştır.

Bu yıl yapılan sınavda veya geçen yıllarda yapılan teorik sınavlarda 60 ve üzerinde alan adaylar, pratik sınava katılmışlardır. Yönerge gereği, teorik sınava son yıl halk sağlığı asistanları ile halk sağlığı uzmanları katılabilmektedir. Pratik sınava ise, sadece halk sağlığı uzmanlarının katılımı söz konusudur. Teorik sınavın geçerliği iki yıldır, iki yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan iki kez başarılı olamayanların yeniden teorik sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar, bu iki yıllık süreçten sayılmaz.

Pratik sınav, birinci aşama teorik sınavdan tamamen farklı bir değerlendirmedir. Birinci aşama sınav, Halk Sağlığı alanına ilişkin bilgiyi ölçerken, ikinci aşama sınav, Halk Sağlığı alanına ilişkin bilginin kullanılmasını ve yetkinlik alanına uygun beceriyi ölçmektedir. Pratik sınavda, aşağıdaki yetkinlik alanları birbiri ile entegre bir biçimde hazırlanan beş istasyonda değerlendirilmektedir. Bunlar; Epidemiyoloji, Olağan Dışı Durumlar-Sağlık Yönetimi, Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi’dir. Pratik sınavda bu istasyonlarda adaya yazılı ve/veya sözlü olgular sunulmakta, bu olgular aracılığı ile adayın aşağıda belirtilen öğrenme hedefleri sınanarak bilgi, beceri veya tutumu değerlendirilmektedir. Bu hedefler aşağıda belirtilmiştir;

 • Toplumun (veya bir grubun) sağlık ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme
 • Verileri işleme ve yorumlama
 • Bireysel ve toplumsal sağlık durumunu/düzeylerini belirleme
 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik planlama yapabilme
 • Sağlıkla ilgili süreçleri yönetirken karar verebilme, süreçte karşılaşılan belirsizlikleri yönetme
 • Çatışmayı yönetme ve müzakare etme
 • Toplumla iletişim kurabilme
 • Toplumu bilgilendirme
 • Zor durumlarda etkili iletişim tekniklerini kullanma
 • Sağlık alanında bir araştırmayı planlama
 • Kanıtları eleştirel olarak değerlendirme

Adaylardan her bir istasyonda verilen görevleri yapmaları beklenmektedir. Pratik sınavdan başarılı olabilmek için her bir istasyondan en az 50 almak koşuluyla, beş istasyondan aldığı puan ortalamasının 70 veya üzerinde olması gereklidir.

Her iki sınavda başarılı olan uzmanlar “Yeterlik belgesi” almaya hak kazanırlar. Belgenin geçerliliği 10 yıldır.

Sınavda başarılı olarak Yeterlik Belgesi alan meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Halk Sağlığı yeterlik sınavı 2022   Halk Sağlığı yeterlik sınavı 2022

HaberPostası-19_02.01.2023 indirmek için tıklayınız