Menü Kapat

Haber Postası 2

Tıpta Halk Sağlığı uzmanlığı, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS/ATUB)’nin bir uzmanlık
alanı/disiplini olarak tanımlanmaktadır.1 UEMS/ATUB Avrupa’da tıpta uzmanlık alanlarının
standartlarını sağlamak ve sürdürmek için önemli bir kurumsal yapılanmadır. UEMS/ATUB;
ulusal tabip birliklerinin temsiliyetleri ile oluşturulmuştur.

HaberPostası-2