Menü Kapat

Haber Postası 4

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurulu (UDEK) tarafından akreditasyon süreçleri içerikli 14 Haziran 2019 Cuma günü yapılan
toplantıya katılım sağlanmıştır.

Toplantıya farklı alanların uzmanlık dernekleri ve yeterlik kurulu temsilcileri katılmışlardır.

Kurum adına sağlanan katılımda izlenildiği üzere; akreditasyon süreçleriyle ilgili çalışmalarına
devam eden Yeterlik Kurulumuzun çalışmalarına ışık tutabilecek bazı başlıklar aşağıdadır:
1.
Süreçlerle ilgili mevcut belgelerin güncelleme çalışmaları sürmektedir (TTB UDEK UYEK
yönergeleri)
2. Ziyaret süreçlerinde kullanılan belgelerde yol gösterici olması açısından açıklamalı
metinler oluşturulmaktadır.
3. Ziyaret süreçlerinin etik açısından çerçevesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
4. Toplantıya katılan farklı dernek ve yeterlik kurulu temsilcilerinin geliştirici katkılarından
yararlanılmıştır.
5. Toplantı sonrasında TTB-UDEK tarafından mevcut belgeler toplantıya katılan yeterlik
kurulu üyesine iletilmiş ve bu belgeler bütün yeterlik kurulu üyelerine e-posta ile
gönderilmiştir.
6. Toplantı düzenleyicilerine alanımızdan doğru bir geribildirim iletildiğinde kendilerine
ulaştırılacağı bilgisi verilmiştir.

Bu ve benzeri toplantıların geliştirici yönlerinden yararlanılabilmesi değerlidir.