Menü Kapat

Haber Postası 7

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS/ATUB) Halk Sağlığı (Public Health Medicine) Birimi yıllık üyeler toplantısı 21 Kasım 2019 Perşembe günü Fransa’nın Marsilya kentinde saat 12.45-14.45 arasında yapıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği ATUB Halk Sağlığı Birimi temsilcisi Prof.Dr.Dilek Aslan katıldı. Toplantı sürecinde yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve aşağıda başlıklar olarak belirtilmiş olan gelecek dönem planlamaları yapıldı.

1-Web sayfası oluşturulması

2-Ülke durum raporları hazırlıklarının yapılması

3-Uluslararsı organizasyonlarla işbirliğinin geliştirilmesi (WHO, EUPHA, ASPHER vb)

4-Uluslararası toplantılarda Birimin faaliyetlerinin tanıtılması için çalışmaların geliştirilmesi

5-“Joint comittee” yapıları hakkında ulusal birlik/dernek görüşlerinin alınması

6-Standardizasyon açısından çalışmaların geliştirilmesi

Çalışmaların ülkemizde Halk Sağlığı Uzmanlığı’nın gelişimine katkı sunacağı öngörülmektedir.

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonlarının ilgili başlıklarda katkısı olabilecektir.