Menü Kapat

HABER POSTASI (8)

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonu eğitim programı akreditasyon çalışmaları kapsamında ilk eğitim programı/kurum ziyareti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 5.11.2019 Salı günü gerçekleştirilmiştir. Ziyarete ilişkin Rapor sırası ile Eşyetkilendirme Komisyonuna ve Komisyonun olumlu görüşünün ardından da Komisyon tarafından Rapor Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’na sunulmuştur. Bu adımların ardından ilgili mevzuat gereği Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu’nu ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu bilgilendirilmiş ve Kurum Yeterlik Belgesi bütün adımların tamamlanmasının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 27.11.2019 tarihinde 3. Uluslararası ve 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi açılış etkinliğinde takdim edilmiştir. Belgeyi Kurum adına Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl almıştır. Anabilim dalını bir kez daha kutluyoruz ve alanımızda takdim edilen bu ilk belgenin diğer kurumlar için güdüleyici olabilmesini diliyoruz.

HaberPostası-8 indirmek için tıklayınız