Menü Kapat

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı İlerleme Raporu (27.09.2016)

Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5) ve 2011 yılında tamamlanmış olan (v.1.0) halleri Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) resmi internet sayfasında eğitim kurumları ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde çekirdek müfredatların 18 Mart14 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan çalıştaylarda gerçekleştirilen revizyonlarla v.2.0 halleri hazırlanmış olup bunlar eğitim kurumları ile halen yürütmekte oldukları uzmanlık eğitimine uyumlulukları açısından değerlendirilip geri bildirim verebilmeleri amacıyla paylaşılmıştır. Ayrıca v.2.0 çekirdek müfredatların tamamı tüm TUKMOS Komisyonlarınca incelenip uzmanlık dallarının diğer uzmanlık dallarının müfredatlarına itiraz ve öneri getirebilmelerini sağlamak için aynı internet sitesinde yayımlanmıştır. Sonraki süreçte gerek TUKMOS Komisyonlarından gerekse eğitim kurumlarındaki ilgililerden v.2. 0 müfredatlar hakkında geri bildirimler alınmıştır (Form 12). Tasnif edilen geri bildirimler ilgili TUKMOS Komisyonlarına değerlendirmeleri için arz edilmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak TUKMOS Komisyonlarından, uzmanlık dalının eğitiminde yer alan rotasyonların hedeflerini müfredat kılavuzumuza uygun hazırlamaları talep edilmiştir (Form11). Sonrasında rotasyon hedeflerinin tartışılacağı ve müfredatlara yapılan itirazların değerlendirileceği revizyon toplantıları planlanmıştır. 

Halk Sağlığı TUKMOS Komisyonundan 11 üye (Prof. Dr. Işıl MARAL, Prof. Dr. Abdurrahman Said BODUR, Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK, Prof. Dr. Banu ÇAKIR, Prof. Dr. Ferdi TANIR, Prof. Dr. Gamze YANAR ÇAN, Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, Prof. Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU, Prof. Dr. Levent DÖNMEZ ve Prof. Dr. Nadi BAKIRCI) ile TUK Sekretaryasından 1 temsilci (Uzm. Dr. Hande İmirzalıoğlu) eşliğinde 23.02.2015 tarihinde toplantı yapmışlardır. Toplantıda yetkinlikler ve rotasyonların öğrenim hedefleri üzerinde çalışılmıştır. TUK Toplantısı gündemine alınmış olan v.2.1 taslak çekirdek eğitim müfredatı TUK üyelerinin önerileri doğrultusunda tarafından; önerilere uygun olarak yeniden düzenlenerek TUK tarafından kabul edilmiştir.
Ek:1 Rotasyonlar

Halk sağlığı uzmanlık eğitimi ilerleme raporu v.2.1