Menü Kapat

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili HASUDER Eğitim Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri

21.Ocak 2014
Raporu hazırlayanlar:
Prof. Dr. Erhan Eser; Yrd. Doç. Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU 
HASUDER Eğitim Üst Kurulu Koordinatörleri
Rapora görüşleriyle katkı sunanlar:
 
Prof. Dr. Muhsin Akbaba
Doç. Dr. Coşkun Bakar
Prof. Dr. Bilal Bakır
Prof. Dr. Erdal Beşer
Prof. Dr. Said Bodur
Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt
Prof. Dr. Resul Buğdaycı
Prof. Dr. Levent Dönmez
Prof. Dr. Erhan Eser
Prof. Dr. Mahir Güleç
Prof. Dr. Osman Günay
Doç. Dr. Tacettin İnandı
Prof. Dr. Leyla Karaoğlu
Prof. Dr. M. Ali Kurçer
Prof. Dr. Selma Metintaş
Prof. Dr. Servet Özgür
Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyıldırım
Prof. Dr. Kayıhan Pala
Prof. Dr. Erkan Pehlivan
Prof. Dr. Yıldız Pekşen
Yrd. Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu
Doç. Dr. Meral Saygun
Prof. Dr. Zeynep Şimşek
Prof. Dr. Belgin Ünal
Prof. Dr. Faruk Yorulmaz
Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Amaç ve Gerekçe:
Bu çalışmanın amacı, yürürlükte olan Halk Sağlığı uzmanlık eğitimi kapsamında zorunlu klinik rotasyonların içerik ve sürelerinin, TUKMOS’da yeni eklenen 6 aylık saha rotasyonu ve klinik rotasyonların uzmanlık eğitimine olan katkıları göz önüne alınarak tartışılmasıdır. Bu tartışmanın gerekliliği, 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde yapılan HASUDER Yeterlilik Genel Kurulu’nun önerisi ve çağrısı ile ortaya çıkmıştır.

Yöntem:
Halk Sağlığı uzmanlık eğitimi kapsamında zorunlu klinik rotasyonların içerik ve süreleri hakkında eğitim üst kurulu üyelerine iki turlu Delphi döngüsü ile görüş sorulmuştur. Yaklaşık olarak 2 aya arayla birinci turda elde edilen görüşler derlenerek üyelere ikinci turda tekrar sorulmuştur. İletişim, internet ortamında oluşturulan HASUDER anabilim dalı başkanları grubu üzerinden sağlanmıştır.  Toplanan veriler tanımlayıcı olarak sunulmuştur.

Bulgular:
Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer verilen 6 aylık SAHA rotasyonu üzerine gündeme gelen, klinik rotasyon süreleri ile ilgili tartışmaya katkı sağlamak amacıyla HASUDER’in talebiyle HASUDER Eğitim Üst Kurulu üyelerine (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanları) yönelttiğimiz soruya yanıt olarak birinci turda 16, ikinci turda 9 olmak üzere toplamda 25 AD Başkanı’ndan görüş iletilmiştir. Görüş bildiren 25 anabilim dalından 16’sı klinik rotasyonların 5-6 aya; bir anabilim dalı 7 aya, bir anabilim dalı 8 ve üç anabilim dalı ise 9 aya indirilmesi görüşündedirler. Klinik rotasyonların aynen (11 ay) kalması gerektiğini bir anabilim dalı savunmuş, iki anabilim dalı ise 12 aya çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir (tablo 1).

Hâlihazırdaki klinik rotasyon sürelerinin kısaltılması ancak mutlaka sürdürülmesi üzerine ağırlıklı bir görüş oluşmuştur. Bu sürenin 6 aya indirilmesi ağırlıklı olarak benimsenmiştir (tablo 2).

Zorunlu klinik rotasyon dalları ve sürelerine ilişkin alınan görüşler ise şöyledir:

İç hastalıkları için 18 AD 1 ay, 6 AD 2 ay;
Çocuk Sağlığı için 16 AD 1 ay, 8 AD 2 ay;
Kadın hastalıkları ve doğum için 18 AD 1 ay, 6 AD 2 ay;
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji için 16 AD 1 ay, 4 AD 2 ay;
Psikiyatri için 7 AD 1 aylık staj önermişlerdir.

Sonuç ve öneriler:
Genel olarak görüldüğü gibi, SAHA rotasyonlarının kısaltılması desteklenmektedir. Bu sürenin 6 aya indirilmesi ağırlıklı olarak benimsenmiştir. Genellikle rotasyon kapsamındaki klinik dallar için ağırlıklı olarak 1 aylık bir süre önerilirken, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum stajları için anabilim dallarının yaklaşık olarak üçte biri 2 aylık süreler önermişlerdir.

Öte yandan ikinci turdaki öneriler değerlendirildiğinde AD başkanları, klinik rotasyonlarla ilgili temel sorunun sürenin kısaltılmasına ek olarak içerik, rotasyonun standardize edilemeyişi, amaç ve öğrenim hedeflerinin olmayışı gibi noktalar olduğunu vurgulamışlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD da konuyla ilgili önceden yapmış oldukları çalışmaları paylaşmışlardır. Bunu izleyen çalışmalarla, konuyla ilgili klinik rotasyonların standardizasyonuna ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılması önerilir.

Bu raporunun sonuçları, üzerinde çalışılması ve bir sonraki TUKMOS toplantısında sunulması için HASUDER Yönetim kurulu ve Yeterlilik Kurulu’na iletilecektir. HASUDER’in yetkili kurullarından klinik rotasyonların TUKMOS Nisan toplantısında mutlaka gündeme alınması için çalışma yapmaları önerilir.

Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde yer alan Klinik Rotasyonlar ile ilgili rapor