Menü Kapat

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURUL VE KOMİSYONLARI TOPLANTISI 22 Şubat 2014

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURUL VE KOMİSYONLARI TOPLANTISI 22 Şubat 2014 – ANKARA GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve Komisyonları 22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve HASUDER desteği ve katkısı ile  saat 10.00-18.30 arasında Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ferda Özyurda yönlendiriciliğinde bir araya geldi. Toplantıya Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonlarını temsilen aşağıda isimleri yazılı olan 14 kişi katıldı. Yeterlik Yürütme Kurulu Dr. Ferda Özyurda,  Dr. Dilek Aslan, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Gamze Çan   Eşyetkilendirme Komisyonu Dr. Ayşe Akın, Dr. Songül Acar Vaizoğlu, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Emel Mercan İrgil   Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu  Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Şafak Taner, Dr. Türkan Günay   Ölçme Değerlendirme Komisyonu Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Yeşim Şenol Yiğiter, Dr.Muzaffer Eskiocak   Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:  
  1. Halk Sağlığı yeterlik kurulu yönergesi değişiklik önerileri sunuldu, tartışıldı ve yapılan değişikliklerin HASUDER Yönetim Kuruluna sunulmasına,
  2. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Yeterlik Genel Kurulu oturumunun düzenlenmesi için Mayıs 2014 sonu ya da Haziran 2014 başında 1 günlük bir toplantı düzenlenmesine, kongredeki Yeterlik Kurulu Genel Kurul oturumundan önce Yeterlik kurul çalışmaları geliştirmiş ve resertifikasyon aşamasına ulaşmış bir uzmanlık derneği temsilcisinin konferans düzenlemesine,
  3. Komisyon çalışmaları sonucunda, komisyonların belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarını, gereksinimlerini ve yol haritalarını Yeterlik Yürütme Kuruluna bildirmelerine,
  4. Yeterlik Yürütme, Eşyetkilendirme Komisyonu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Programları geliştirme Komisyon üyeleri için ayrı ayrı ve birlikte sanal iletişim ağının oluşturulması ve YYK başkanının HASAD e-posta grubu ile iletişim ağına aktif olarak eklenmesinin HASUDER yönetiminden istenmesine karar verildi.