Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurul Ve Komisyonları Toplantısı (22 Şubat 2014)

GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR
Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve Komisyonları 22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ev sahipliğinde ve HASUDER desteği ve katkısı ile saat 10.00-18.30 arasında Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Ferda Özyurda yönlendiriciliğinde bir araya geldi. Toplantıya Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonlarını temsilen aşağıda isimleri yazılı olan 14 kişi katıldı.
Yeterlik Yürütme Kurulu
Dr. Ferda Özyurda, Dr. Dilek Aslan, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Gamze Çan
Eşyetkilendirme Komisyonu
Dr. Ayşe Akın, Dr. Songül Acar Vaizoğlu, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Emel Mercan İrgil
Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu
Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Şafak Taner, Dr. Türkan Günay
Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Yeşim Şenol Yiğiter, Dr.Muzaffer Eskiocak
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:
1. Halk Sağlığı yeterlik kurulu yönergesi değişiklik önerileri sunuldu, tartışıldı ve yapılan değişikliklerin HASUDER Yönetim Kuruluna sunulmasına,
2. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Yeterlik Genel Kurulu oturumunun düzenlenmesi için Mayıs 2014 sonu ya da Haziran 2014 başında 1 günlük bir toplantı düzenlenmesine,
kongredeki Yeterlik Kurulu Genel Kurul oturumundan önce Yeterlik kurul çalışmaları geliştirmiş ve resertifikasyon aşamasına ulaşmış bir uzmanlık derneği temsilcisinin
konferans düzenlemesine,
3. Komisyon çalışmaları sonucunda, komisyonların belirledikleri hedeflere yönelik çalışmalarını, gereksinimlerini ve yol haritalarını Yeterlik Yürütme Kuruluna bildirmelerine,
4. Yeterlik Yürütme, Eşyetkilendirme Komisyonu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Programları geliştirme Komisyon üyeleri için ayrı ayrı ve birlikte sanal iletişim
ağının oluşturulması ve YYK başkanının HASAD e-posta grubu ile iletişim ağına aktif olarak eklenmesinin HASUDER yönetiminden istenmesine karar verildi.

YETERLIK KURUL VE KOMISYON TOPLANTISI 22ŞUBAT2014