Menü Kapat

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU 2017-2021 ÇALIŞMA RAPORU

16 Mart 2017 tarihinde  Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Yönergesine göre Halk Sağlığı Genek Kurulunda yapılan seçim sonucunda,Yeterlik Yürütme kurulu prof. Dr. Ferda Özyurda, Prof. Dr. Dilek Aslan , Prof. Dr.Selma Karabey, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Prof. Dr.hatice Şahin asıl, prof. Dr. Metin Hasde, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, prof. Dr. Gamze Çan, Doç. Dr. Öner kurt yedek üyeliğe seçilmişlerdir. Eşyetkilendirme Komisyonuna Prof. Dr. Bülent Kılıç, Prof. Dr. Meltem Çöl, Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz asıl, Prof. Dr. Nuray Özgülnar, Prof. Dr. Günay Saka  yedek üyeliğe, Ölçme Değerlendirme Komisyonuna Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr. Sibel sakarya, Porf Dr. Meltem Çiçeklioğlu asıl, Prof. Dr. Ali Ceylan, Prof. Dr. Diden Arslantaş yedek üyeliğe seçilmiş ve Denetleme Kuruluna Prof. Dr. Tacettin İnandı, Prof. Dr. Seval Alkoy, Prof. Dr. Coşkun Bakar asıl, Prof. Dr. Osman Günay, Prof. Dr. Raika Durusoy yedek üyeliğe seçilmişlerdir. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu yönergesi uyarınca yeterlik yürütme kurulundan üçer asıl ikişer yedek üye eşyetkilendirme ve ölçme değerlendirme komisyonunda görevlendirilmiş ve eğitim programları geliştirme komisyonu belirlenmiştir ve Eğitim üst kurulunca eşyetkilendirme ve ölçme değerlendirme kuruluna üçer asıl  üye belirlenmiştir. Bu şekilde 2017-2021 halk sağlığı  yeterlik kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.( Daha sonra Prof. Dr. Gamze Çan kuruldan istifa etmiş, Prof. Dr. Türkan Günay HASUDER Yönetim Kurulu Temsilcisi olarak katılmış, 2019 da Prof. Dr. Pınar Okyay HASUDER Yönetim Kurulunu temsilen yürütme kuruluna katılmıştır.) Tablo 1. 2017-2021 Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu

 

 1. Yeterlik Kurulu Toplantıları ve Katılım Sağlanan Toplantılar
 • 5.2017 Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Toplantısı:

Alınan kararlar:

 1. 1.Kurul ve komisyon üyeleri eksikliklerinin yönerge ile de uyumlu olarak tamamlama çalışması yapıldı. İletişim kurulamamış birkaç kişi ile konuşabilmesi için grup üyelerince Ferda Özyurda’ya “yetki” verildi.
 2. Yürütme Kurulu Başkanlığı için toplantıya katılanlar arasından Ferda Özyurda ismi önerildi. Bu öneri olumlu karşılandı, bu olumlu eğilimin grubun diğer üyelerine e posta ile aktarılması kararlaştırıldı. 
 3. Yeterlik Belgesi ayrıntılarının tamamlanması kararlaştırıldı. Bu konuda Dilek Aslan, UDEK ve UYEK üyelerine e posta ile görüş sorabileceğini belirtti. 
 4. ´Web sayfası güncellenme çalışmasının yapılmasına karar verildi. Bu konuda Tayyar Şaşmaz sorumluluk alabileceğini ifade etti.
 5. ´E posta güncellenmesi yapılması kararlaştırıldı. Bu bağlamda, Dilek Aslan’ın, yeterlik kurulu ve komisyonları e posta grubuna Tayyar Şaşmaz’ı atama önerisi uygun bulundu ve güncelleme çalışmasının Tayyar Şaşmaz tarafından yapılmasına karar verildi. 
 6. ´Yeni çalışma sistematiğine ilişkin olarak, Komisyonların kendi aralarında diledikleri sıklıkta toplanabileceği, Kurul ve Komisyon üyelerinin yılda en az iki kez toplanmasının uygun olduğu ifade edildi.
 7. ´Avrupa/uluslararası çalışmaların başlatılması/geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu konuda Dilek Aslan sorumluluk alabileceğini ifade etti ve görevlendirildi.
 8. Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından kurum ziyaretlerinin başlatılması amacıyla altyapı çalışmalarının yapılmasına olumlu yaklaşıldı. Bir önceki dönemde görev alan üyelerden var olan dokümanları paylaşabilmelerinin rica edilmesi kararlaştırıldı. Dilek Aslan iletişimi sağlayabileceğini belirtti. 
 9. Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından sistematiği oluşturulmuş ve başlatılmış olan Board sınavlarının en az aynı özen ve başarı ile sürdürülmesi için çalışmaların yapılabileceği konuşuldu.
 10. Kış ve yaz okullarının planlanabileceği paylaşıldı.
 11. Kurul ve komisyon tanıtımı için anabilim dalları ziyareti ve bölge toplantıları planlamasının yapılmasının olumlu olacağı kararlaştırıldı.
 12. Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından TUKMOS komisyonuna bildirilmiş ve Komisyon başkanı tarafından da HASUDER e posta grubu üzerinden üyelere bildirilmiş olan halk sağlığı müfredatına “refakat nöbeti tutabilir” anlamı taşıyan eklenmiş ifadenin 26.9.2017 tarihinde onaylanmış ve alan uzmanlarının uzun süren çalışmaları sonucunda olgunlaşmış görüş ve kararı ile uyumlu olmadığı için itiraz edilmesine, bu amaçla da yeterlik kurulundan yönetim kuruluna “TUK’a ve TUKMOS’a iletilmek üzere bir mektup gönderilmesine karar verildi. Benzer bir çalışmanın TUKMOS tarafından da yapılmasının yararlı olabileceği ve bu amaçla da aynı zamanda Yeterlik Kurulu üyesi olan TUKMOS başkanının da bilgilendirilmesinin yararlı olabileceğine karar verildi. ( HASUDER YK na yazılan yazı Ek 1 dedir)
 13. TUK web sayfasında yer alan standartlarla ilgili olarak yazılmış olan ifadenin (en az iki eğitici) Eylül 2016 tarihinde onaylanmış müfredat içeriğiyle çelişkili olmadığı için herhangi bir yazı yazılmasına gerek olmadığı konuşuldu.
 • 9 Ekim 2017 de TTB de yapılan TTB UDEK VE UYEK toplantısına Ferda Özyurda ve Pınar Okyay katıldı.
 • 25 Kasım 2017’de HASUDER Genel Merkezinde Anabilim dalı başkanlarının katılımıyla yapılan Alp Ergör ve Kayıhan Pala’nın çağrısı ile yapılan toplantıya katılım sağlandı ve görüş alışverişinde bulunuldu.
 • 26.2.2018 de TTB-UDEK’in Kurum Ziyaretleri Standartlarının Belirlenmesi ve TTB UDEK Ziyaret Gözlemci Havuzu içerikli toplantıya yeterlik kurulunu temsilen Ferda Özyurda ve Aliye Mandıracıoğlu katıldı.
 • 17.3.2018 de İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Uzmanlık Dalları Sorunları Çalıştayına Selma Karabey yeterlik kurulunu temsilen katıldı.
 • 21 Mart 2018 de yapılan TTB UDEK in Program Geliştirme Toplantısına yeterlik kurulunu temsilen Ferda Özyurda katıldı.
 • 16.4.2018 de yapılan TTB UDEK in Ölçme Değerlendirme Toplantısına yeterlik kurulunu temsilen Şevkat Bahar Özvarış katıldı.
 • 24.4.2018 de yapılan TTB UDEK in Standardizasyon ve Ziyaretçi Havuzu Toplantısına yeterlik kurulunu temsilen Dilek Aslan ve Tayyar Şaşmaz katıldı.
 • 4 Mayıs 2018’de Ankara’da Sağlık Bakanlığında Bakan’ın katılımıyla yapılan Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayının 2.cisine Ferda Özyurda ve Çiğdem Çağlayan yeterlik kurulunu temsilen katıldı.
 • 14 Haziran 2019 da TTB UDEK UYEK’in toplantısına Dilek Aslan katıldı.
 • 20.10.2018 Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Toplantısı TTB Merkez Konseyi Yerleşkesinde yapıldı. 12 yeterlik kurulu üyesi toplantıya katıldı (Dr. Ferda Özyurda , Dr. Dilek Aslan , Dr. Şevkat Bahar Özvarış , Dr. Meltem Çiçeklioğlu , Dr. Meltem Çöl , Dr. Erhan Eser , Dr. Metin Hasde , Dr. Bülent Kılıç, Dr. Aliye Mandıracıoğlu , Dr. Emel Önal , Dr. Sibel Sakarya, Dr. Tayyar Şaşmaz)

  Toplantıda; Eşyetkilendirme ve Ölçme Değerlendirme Komisyonları kendi gündemleri ile toplantılarını sürdürdüler.

a.Eşyetkilendirme Komisyonu; Yönerge çalışması

b.Ölçme Değerlendirme Komisyonu; Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı hazırlığı yaptı.

20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında yapılacak sunum hakkında konuşuldu. 4. Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan EUPHA ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

 • 23 Şubat 2019 da Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD da HASUDER tarafından düzenlenen “Uzmanlık Eğitimi, Hizmet Sunumu ve Mesleki Gelişim Çalıştayı”na yeterlik kurulu olarak katılım sağlandı (Toplantı raporu ek 2 dedir).

 

27.11.2019 da Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası ve 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonları Toplantısı yapıldı.

Toplantıya 16 yeterlik kurulu üyesi katıldı.( Dr. Aliye Mandıracıoğlu,Dr. Ayşe Emel Önal,Dr. Burcu Tokuç,Dr. Bülent Kılıç,Dr. Dilek Aslan,Dr. Erhan Eser,Dr. Ferda Özyurda, Dr. Gülsen Güneş,Dr. Günay Saka,Dr. Meltem Çöl,Dr. Nilay Etiler,Dr. Selma Karabey,Dr. Şevkat Bahar Özvarış,Dr. Tacettin İnandı,Dr. Tayyar Şaşmaz,Dr. Türkan Günay)

Toplantıda alınan kararlar:

 1. Halk sağlığı Uzmanlık Eğitimi içeriğinde yer alan “zorunlu” saha eğitiminin amaç ve hedeflerine uygun olarak Toplum Yönelimli Sağlık: TOYS kitabının rehber olarak kullanılabileceği, ancak bu konuda Eğitim Programları Geliştirme Komisyonun diğer kaynakları da araştırarak bir rehber hazırlamasına karar verildi.
 2. Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 2020 yılında Ankara’da yapılacak Yeterlik sınavı için tarih ve yer belirleyerek Yeterlik Yürütme Kuruluna bildirmesine karar verildi.
 3. Kongre sürecinde yapılan Yeterlik Kurulu etkinlikleri ile ilgili olarak görüş alış verişinde bulunuldu.
 4. Geleceğe dair çalışmalar planlandı.

 • 30 Aralık 2019 TTB UYEK Genel Kuruluna Ferda Özyurda ve Dilek Aslan katıldılar.
 • 2020 ve 2021 de Pandemi nedeniyle toplantılar ve görüş bildirimleri çevrim içi olarak sürdürüldü. Bu bağlamda 9.5.2020 de TTB UDEK tarafından istenen uzaktan eğitim ve teletıp uygulamalarına ilişkin tüm anabilim dallarından uygulama ile ilgili görüşleri toplanarak hazırlanan rapor HASUDER Yönetim kuruluna iletildi.

2.Anabilim Dalı Ziyaretleri ile Uzman ve tıpta uzmanlık öğrencileriyle buluşma:

Bu buluşmalarda talep eden anabilim dallarına giderek yeterlik kurulunun amacı, işlevi, yapılanlar hakkında bilgi verilmiş, sorunlar dinlenmiş, geri bildirimler alınmıştır. Bunlara dayanarak yeterlik kurulunun işlevi ve etkinlikleri planlanmıştır.

A) İlk ziyaret Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalına yapılmıştır. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulundan Ferda Özyurda ve Dilek Aslan tarafından 26.10.2017 tarihinde bu bilgilendirme paylaşım toplantısı yapılmış, anabilim dalı öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. Toplantıda

 • Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu yapılanması, görevi ve işlevi aktarılmıştır.
 • Ülkemizde tıpta uzmanlık ve tıpta halk sağlığı uzmanlığı eğitim süreci ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır.
 • Halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin standardizasyonu için ne(ler) yapılması gerektiği konusunda öneriler alınmıştır.
 • Halk sağlığı uzmanlarının istihdam sorunlarının çözümü ile ilgili HASUDER yönetim kuruluna iletilmek üzere görüşler belirtilmiştir.
  • Toplantı sonrasında alınan geribildirimler ışığında ilki düzenlenmiş bu toplantının başka anabilim dallarında da yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

B. İkinci ziyaret ise,25.12.2017 de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş’ın daveti üzerine Halk Sağlığı Yeterlik Kurulundan Ferda Özyurda ve Dilek Aslan’ın katılımıyla gerçekleşti. Bu buluşmada da halk sağlığı yeterlik kurlu çalışmaları, halk sağlığı uzmanlığının ülkemizde güncel durumu ve gelişmeleri paylaşıldı, katılımcıların geri bildirimleri alındı.

3.Kongre katılım ve oturumları:

 Bilindiği gibi her yıl düzenlenen halk sağlığı kongrelerinde bir oturum Halk Sağlığı Yeterlik Kuruluna tahsis edilmekte ve yeterlik sınavları da kongrede altyapı sağlanarak yapılmaktadır.

Bu dönemde;

 • Antalya’da 2018 de yapılan 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde, yeterlik kurulu oturumu başlığı :

Uzmanlık Eğitiminde Uluslararası Vizyon Deneyimi Ve Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Çalışmaları

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferda Özyurda (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı)

Konuşmacılar: Prof.Dr. Zuhal Aykaç (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlik Kurulu Temsilcisi)

 Prof.Dr. Dilek Aslan (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonu Başkanı)

Prof. Dr. Sevkat Bahar Özvarış (Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı)

 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından 26-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası ve 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında 28.11.2019 tarihinde saat 15.30-17.00 arasında Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu oturumu yapıldı. Oturum Başlığı:

Avrupa’da Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi ve Akreditasyon Süreçleri ile Türkiye Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Çalışmaları

 Prof. Dr. Ferda Özyurda ve Prof. Dr. Dilek Aslan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü etkinliğe Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS; ATUB) Türk Tabipleri Birliği temsilci üyesi Prof. Dr. Umut Akyol ve Avrupa Tıp Uzmanları Değerlendirme Konseyi (CESMA) Başkanı Dr. Mark Westwood konuşmacı olarak katıldılar. Toplantıda, ATUB/UEMS etkinlikleri ve Avrupa “Board” Sınavları ile ilgili güncel konular tartışıldı. Türkiye’de Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlığı ile ilgili Yeterlik Kurulu çalışmalarının özetlenmesi ile toplantı sona erdi.

 • 4.Uluslararası 22. Ulusal Halk sağlığı Kongresinde yeterlik oturumu Pandemi sürecinde sahadan uzmanlık eğitimi deneyimlerine odaklandı. Oturum başlığı: COVID-19 Pandemi Sürecinin Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimine Yansıması ve Geleceğe ilişkin Ôneriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferda Ôzyurda Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu

Konuşmacılar:

Sahada Çalışan Uzmanlık Ôğrencisi Görüşü Dr. Dilek Yıldırım ,

Sahada Çalışan Uzman Görüşü Uzm. Dr. Gül Anıl Anakök Mutlu,

Pandemi Kurulu Deneyimi üzerinden Görüşler Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan

4.Ölçme Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları

   Ölçme Değerlendirme Komisyonumuz 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde yeterlik sınavını iki aşamalı olarak gerçekleştirmiş, 16 kişi sınava katılmış, ikinci aşamada başarılı olan 3 uzmanımıza yeterlik belgeleri düzenlenip gönderilmiştir.

13-17 Kasım 2018 de yapılan 2. Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde 15.11.2018 tarihinde 1. Aşama yazılı sınava 3 kişi girmiş başarılı olmuş, ancak 16.11.2018 de 2. Aşama sınava katılım olmamıştır.

Bir sonraki kongrede komisyonumuz hazırlıklarını yaptığı halde katılım olmamış sonra Pandemi koşulları nedeniyle yeterlik sınavı yapılamamıştır.

5.Eşyetkilendirme Komisyonu Çalışmaları:

Bu dönemde eşyetkilendirme komisyonumuz çalışmalarını hızlandırmış,daha önce hazırlanan eşyetkilendirme yönerge taslağını  ardarda yaptığı toplantılarla güncelleyerek son halini vermiştir.( web sayfasında yer almaktadır). Bu süreçte eşyetkilendirme ziyaret kurullarında görev alacak eğiticilerin yeterlik belgesi olması gerektiğinden anabilim dallarındaki koşulları sağlayan öğretim üyelerine yeterlik belgeleri gönderilmiştir.

İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı 18 Mart 2019 da kurumsal akreditasyon başvurusunu dekanlık aracılığıyla yapmış, ön değerlendirme yapıldıktan sonra 5 Kasım 2019 da 5 kişilik ziyaret ekibi ( Dilek Aslan, Tayyar Şaşmaz, Metin Hasde, Günay Saka ve TTB UDEK temsilcisi Umut Akyol) tarafından kurum ziyareti gerçekleştirilmiş ve ziyaret ekibinin raporu, TTB UDEK in onayı ve Yeterlik yürütme kurulu kararı ile anabilim dalına  Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Kurumsal Akreditasyon Belgesi 27.11.2019 tarihinde 3. Uluslararası ve 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi açılış etkinliğinde takdim edilmiştir. Belgeyi Kurum adına Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl almıştır.

İkinci resmi başvuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalınca 29.1.2020 tarihinde yapıldı. Başvurunun 1. Aşaması olan ön değerlendirme aşaması 3 kişilik bir ekip tarafından yapıldı ve 13.5.2020 tarihinde ön değerlendirme raporu eşyetkilendirme komisyonuna bildirildi. Ancak Pandemi koşulları nedeniyle 10.9.2020 ve 24.2.2021 tarihlerinde kurum ziyaretleri ertelenmek zorunda kaldı.

6.Envanter Çalışması

Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve Komisyonlarının aldıkları  halk sağlığı tıpta uzmanlık eğitiminin durumunu ortaya koyan bir envanter çalışması ile mevcut durumun ortaya konması kararı gereğince,  hazırlanan form anabilim dalı başkanlarına gönderilmiş , elde edilen sonuçlarla “Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Durum Tespit Raporu” Ferda Özyurda ve Dilek Aslan tarafından hazırlanarak Ekim 2018 de HASUDER Yönetim Kurulu ve yayın sorumlusu Tayyar Şaşmaz’ın emek ve destekleriyle basılı hale gelmiş, 2. Uluslararası ve 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde katılımcılara sunulmuştur ve daha sonra web sayfasına da konmuştur.

7.LOGO Çalışması

 2019 yılında Yeterlik belgesi, Kurumsal Akreditasyon Belgesi sunulduğundan HASUDER logosunun yanında Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu logosu da olması konusunda görüş birliğine varılmış, geri bildirimler ile geliştirilerek Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu logosu oluşmuştur.

8.Web sayfası oluşturulması

2019 da Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu web sayfası Lütfi Demir hocamızın desteğiyle oluşturulmuştur. (halksagligiyeterlik.org)

9.Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ile ilişkiler

Tıpta Halk Sağlığı uzmanlığı, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS/ATUB)’nin bir uzmanlık alanı/disiplini olarak tanımlanmaktadır. UEMS/ATUB Avrupa’da tıpta uzmanlık alanlarının standartlarını sağlamak ve sürdürmek için önemli bir kurumsal yapılanmadır. UEMS/ATUB; ulusal tabip birliklerinin temsiliyetleri ile oluşturulmuştur. Bu konuda önemli bir gelişme Nisan 2019 tarihinde yapılan UEMS Konsey toplantısında yaşandı. Konsey; Halk Sağlığı Uzmanlığı için Avrupa Standartları (gereksinimleri) belgesini destekledi.

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulumuzun ATUB temsilcisi Prof. Dr. Dilek Aslan, kendi olanaklarıyla EUPHA toplantılarına katılmış, daha sonra 21 Kasım 2019 da Marsilya kentinde yapılan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS/ATUB) Halk Sağlığı (Public Health Medicine) Birimi yıllık üyeler toplantısına Türk Tabipleri Birliği ATUB Halk Sağlığı Birimi temsilcisi olarak katılmıştır. Toplantı sürecinde yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve aşağıda başlıklar olarak belirtilmiş olan gelecek dönem planlamaları yapılmıştır.

 1. Web sayfası oluşturulması
 2. Ülke durum raporları hazırlıklarının yapılması
 3. Uluslararası organizasyonlarla işbirliğinin geliştirilmesi (WHO, EUPHA, ASPHER, etc)
 4. Uluslararası toplantılarda Birimin faaliyetlerinin tanıtılması için çalışmaların geliştirilmesi
 5. “Joint committee” yapıları hakkında ulusal birlik/dernek görüşlerinin alınması
 6. Standardizasyon açısından çalışmaların geliştirilmesi

Ayrıca 10 yıldan fazla süredir  başkanlık yapan ve 2020 de vefat eden   Ragnar Westerling’in anısına hazırlanacak bir raporda görev almış, burada Türkiye Halk Sağlığı Yeterlik çalışmalarının da yer almasını sağlamıştır. UEMS delege sisteminde Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu temsil edilmektedir.

 Bu çalışmalar ülkemizde Halk Sağlığı Uzmanlığının gelişimine katkı sunacaktır.

10.Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri:

Mart 2020 den itibaren pandemi koşullarında halk sağlığı uzmanları ve araştırma görevlileri sahada yoğun olarak çalıştırılmaya başlandı. 12.5.2020-31.5.2020 tarihleri arasında HASUDER üye grupları üzerinden hazırlanan online bir anket aracılığıyla pandemi koşullarında  halk sağlığı uzmanlık eğitiminin gereksinimlerinin neler olduğuna yönelik bir ihtiyaç analizi çalışması yaptık ve buradan elde edilen verilere dayanarak, HASUDER çalışma grupları ile iletişim halinde kurs programı hazırlanıp yapıldı.

% 72 oranında bu çalışmada istene salgın yönetimi konusu idi.

 • 4.Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde15. Aralık.2020 tarihinde “Covid-19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Uzmanlığı” konulu çevrimiçi kurs düzenlendi.Bulaşıcı hastalıklar çalışma grubu ile entegre yapılan bu kursa eğitici olarak, Dr. Çiğdem Çağlayan, Dr. Bülent Kılıç, Dr. Ayşe Emel Önal, Dr. Nur Baran Aksakal, Dr. Gül Ergör, Dr. Raika Durusoy, Dr. Fatma Yeşim Karakoç ,Dr. Coşkun Bahar, Dr. Mine Yenice katıldılar. Kurs sorumlusu Dr. Ferda Özyurda idi. Kurs katılımcıları 37 uzman ve araştırma görevlisinden oluştu.

 

 • 8-10 Nisan 2021 tarihlerinde “Kronik Hastalıklar Yönetimi” çevrim içi kursu düzenlendi.Kurs eğiticileri, Aliye Mandıracıoğlu, Ayşe Emel Önal, Dilek Aslan, Ferda Özyurda,  ve Şevkat Bahar Özvarış idi. Kursa , içerikte grup çalışması ve sunumlar olduğundan 20 kişi katılım sağladı. Kurs altyapısının hazırlanmasında HASUDER Genel sekreteri Dr.Şebnem Yavuz’un desteğine de teşekkür ederiz.

Her iki STE-SMG etkinliğinde de katılımcılar kurslardan yararlandıkları geri bildiriminde bulunmuşlardır.

Sonuç olarak, yeterlik kurulumuzun halk sağlığı uzmanlık eğitimini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla 2017-2021 döneminde yaptığı çalışmalar yukarıda sunulmuştur.Bundan sonra da çalışmaların ayni ivme ile daha ileriye taşınacağı inancıyla saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. Ferda Özyurda

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Başkanı