Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu 23.2.2019 toplantısı

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu (HSYK) çalışmaları; HSYK komisyonlarının ve Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği (HASUDER) üyelerinin katkısı ile gelişerek devam etmektedir. Kurul üyeleri 23.2.2019 tarihinde Ankara’da bir araya gelmiş ve 2019 yılı çalışmalarını
planlamıştır. Planlamalar kapsamında;
1. Eğitimle ilgili üyelerden gelen geribildirimlere göre güncelleme çalışmalarının yapılması
2. Yeni bilimsel verilerin ortaya konulması için araştırmaların planlanması
3. Kurumların eşyetkilendirme süreçlerinin başlatılması
4. Paylaşım/geribildirim amaçlı anabilim dalları ziyaretlerinin sürdürülmesi
5. Asistan karnesinin içeriğinin güncellenerek web tabanlı ulaşılabilir olması öncelikli
çalışma alanları olarak belirlenmiştir.
Duyurular…
Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu) güncel çalışma başlıklarına https://
www.hasuder.org/anasayfa/index.php/egitim-kurumlar-ve-programlar-ndegerlendirme-komisyonu adresinden ulaşılabilmektedir:
1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Başvurusu “Bilgilendirme Dokumanı”
2. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi
3. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi Ek Dokümanları