Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Bilgilendirme/Paylaşım Toplantıları Eskişehir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
26.10.2017 (SAAT 14.00-17.00)
Rapor yazan: D. ASLAN, F. ÖZYURDA

Program
1. Anabilim dalı açılış konuşması (B. IŞIKLI, D. ARSLANTAŞ)
2. Teşekkür ve ziyaret amacının açıklanması (F. ÖZYURDA)
3. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu çalışmaları (F. ÖZYURDA)
4. Ülkemizde Halk Sağlığı Uzmanlığı-güncel durum/teknik açıdan gelişmelerin paylaşımı (D. ASLAN)
5. Tartışma ve önerilerin alınması (Katılımcılar)

Tartışma konuları ve paylaşılan içerik
1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu yapılanması, görevi ve işlevi aktarılmıştır.
2. Ülkemizde tıpta uzmanlık ve tıpta halk sağlığı uzmanlığı eğitim süreci ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır.
3. Halk sağlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin standardizasyonu için ne(ler) yapılması gerektiği konusunda öneriler alınmıştır.
4. Halk sağlığı uzmanlarının istihdam sorunlarının çözümü ile ilgili HASUDER yönetim kuruluna iletilmek üzere görüşler belirtilmiştir.
5. Toplantı sonrasında alınan geribildirimler ışığında ilki düzenlenmiş bu toplantının başka anabilim dallarında da yapılmasının yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.