Menü Kapat

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU TOPLANTISI 20.10.2018

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU TOPLANTISI
TTB-Merkez Konsey Yerleşkesi
20.10.2018-Ankara (10.00-17.00)
KATILIMCILAR (soyad alfabetik)
1. Dr. Ferda Özyurda (Başkan)
2. Dr. Dilek Aslan
3. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
4. Dr. Meltem Çiçeklioğlu
5. Dr. Meltem Çöl
6. Dr. Erhan Eser
7. Dr. Metin Hasde
8. Dr. Bülent Kılıç
9. Dr. Aliye Mandıracıoğlu
10. Dr. Emel Önal
11. Dr. Sibel Sakarya
12. Dr. Tayyar Şaşmaz
GÜNDEM, TARTIŞMA KONULARI ve ALINAN KARARLAR1
1. Açılış konuşması Dr. Ferda Özyurda tarafından yapıldı.
2. Eşyetkilendirme ve Ölçme Değerlendirme Komisyonları kendi gündemleri ile toplantılarını
sürdürdüler.
a. Eşyetkilendirme Komisyonu; Yönerge çalışması
b. Ölçme Değerlendirme Komisyonu; Halk Sağlığı Yeterlik Sınavı hazırlığı
3. 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında yapılacak sunum hakkında konuşuldu.
4. Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan EUPHA ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantı-Gundem-Rapor-20.10.2018 – İndirmek için tıklayınız