Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Toplantısı (5.11.2019)

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonu eğitim programı akreditasyon çalışmaları kapsamında ilk eğitim programı/kurum ziyareti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 5.11.2019 Salı günü gerçekleştirilmiştir. Ziyaret ekibinde Prof. Dr. Dilek ASLAN, Prof. Dr. Tayyar ŞAŞMAZ, Prof. Dr. Metin HASDE, Prof. Dr. Günay SAKA ve TTB-UDEK temsilci üyesi Prof. Dr. Umut AKYOL yer almışlardır.


Programın ilk bölümünde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem ÇÖL tarafından “hoş geldiniz” konuşmaları yapılmıştır. Ziyaret Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilek ASLAN tarafından ziyaretin amacı, süreci hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Ardından Prof. Dr. Meltem ÇÖL eğitim programı ile ilgili bir sunu yapmıştır. Kısa bir ara sonrasında yüz yüze görüşmelere geçilmiştir. Görüşmeler anabilim dalının değerli öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile ayrı ayrı oturumlarda gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ardından program mekan ve donanım standartları açısından yerinde görülmüştür. Son aşamada ise; sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bilgi paylaşımı yapılmış ve ziyaret tamamlanmıştır. Ziyaretin tamamı çalışma yönergesi ile uyumlu olarak sürdürülmüştür.