Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonları Toplantısı (24.1.2015)

Katılımcılar
1. Emel İrgil
2. Ferda Özyurda
3. Çiğdem Çağlayan
4. Şevkat Bahar-Özvarış
5. Nilay Etiler
6. Songül Vaizoğlu
7. Öner Kurt
8. Burcu Tokuç
9. Dilek Aslan
Aşağıdaki konularda görüş ve eğilimler belirlenmiş, kararlar alınmıştır:
1. Komisyonların kendi iç iletişim kanallarındaki aksaklıkların giderilmesi için yeniden gözden geçirme çalışmasının yapılması
2. Uzmanlık eğitim programı planlaması
3. Asistan karnesi çalışmasının yapılması
4. Halk Sağlığı Yeterlik Belgesi verilmesi konusunda TTB-UDEK-UYEK’in 19.4.2014 tarihli çalıştayında uzlaştığı görüşler aktarılmıştır:
a. Uzmanlık eğitimi ile doktora (PhD) eğitimlerinin amaç ve süreçlerinin birbirinden farklı olduğu,
b. Yeterlik belgelerinin uzmanlık eğitimi sürecini tamamlamış olan hekimlere yönelik olarak düzenlenmesi gerektiği,
c. Uzmanlık yeterlik belgelerinin PhD sürecinden çok bağımsız bir süreç olduğu konularında uzlaşmışlardır.
Bu görüşler katılımcılar tarafından benimsenmiştir. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne kadar belgelerin hazırlanması, Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde dileyen üyelerin belgelerini
alabilecekleri bir sistem kurulması planlanmıştır.
Ayrıca;
5. Ulusal Halk Sağlığı kongresi kapsamında, Ekim 2015’de Yeterlik Sınavı yapılabilmesi için planlama, altyapı, programlama çalışmalarının yapılması,
a. Planlanan sınavın çoktan seçmeli olarak yapılması, OSPHE tarzı sınavların gelecek dönemde yapılabilmesi için çalışmaların sürdürülmesi,
6. Eğitim programları geliştirme komisyonunun rotasyon amaç ve hedeflerinin son halini oluşturarak kendi grup üyeleri ile paylaşıp, geri bildirim alıp, TUKMOS’ta bu şekliyle temsilini ve karar oluşturulmasının sağlanması,
7. 28 Mart 2015 tarihinde TTB-UDEK-UYEK tarafından yapılacak olan “Yeterlik Sınavları” konulu çalıştaya mümkün olan en fazla Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonları üyemizin katılımının sağlanması,
8. Bir sonraki toplantının 29 Mart 2015 tarihinde yapılması ve bu toplantıya kadar, komisyonların çalışmalarının tamamlanmasına karar verilmiştir.

YeterlilkKurulveKomisyonToplantisi-24.1.2015 son indirmek için tıklayınız