Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu ve Komisyonları Toplantısı (4.6.2016)

Katılımcılar
1. Dr. Ferda Özyurda
2. Dr. Şevkat Bahar-Özvarış
3. Dr. Songül Vaizoğlu
4. Dr. Dilek Aslan


Aşağıdaki konularda görüş ve eğilimler belirlenmiş, kararlar alınmıştır:
1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulları web sayfasına Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun hazırladığı müfredat amaç ve hedeflerinin konulmasına, henüz TUK tarafından onaylanmamış olan TUKMOS metninin taslak olarak yerleştirilmesine,
2. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonunun hazırladığı Asistan Karnesi gözden geçirildi, bazı düzeltmeler yapılması görüşüne varıldı, komisyon başkanı Dr. Nilay Etiler’e durumun bildirilerek son hali verildiğinde web’e yerleştirilmesine,
3. Eşyetkilendirme Komisyonunun yönerge ve hazırlanan diğer formlarının web’e yerleştirilmesine ve kurum ziyareti için hazır olan grubun kurum ziyaretine başlamasına ve kongre öncesinde bitirildiği takdirde kongrede kurum akreditasyon belgesinin sunumunun paylaşılmasına,
4. Hazırlanması planlanmış olan kitapçığın e- kitap olarak basılmasına,
5. Kongredeki Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Genel Kurul toplantısının, HASUDER Genel Kurul Toplantısından önceki bir saatte, ayni günde planlanmasına karar verildi.

YETERLIK KURUL VE KOMISYONLARI TOPLANTISI 4_HAZIRAN_2016_