Menü Kapat

Haber Postası 3

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’na (HSYK) kurum akreditasyon başvuruları başlamıştır. Bu
dönemde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalları resmi başvurularını yapmışlardır. Bu kapsamda Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu)1
yönergesi gereği gelen başvuruların gereğini yapmaktadır. İlk ayrıntılı belge de Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Kurul’a iletilmiştir.

Eşyetkilendirme Komisyonu yönergesi gereği başvuru yapan anabilim dallarına ait başvuru
belgeleri Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından incelenecek ve bu aşamanın olumlu olması
durumunda kurum ziyaret programı planlanacaktır.

Kurum ziyaretlerinin ardından belge almaya hak kazanan anabilim dallarına Kasım 2019
döneminde yapılacak Ulusal Kongre etkinlikleri kapsamında belgeler takdim edilecektir.

Tıpta uzmanlık eğitimi veren Halk Sağlığı eğitim programlarımızın Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu
tarafından akredite edilmesi alanımızın eğitim standartlarının ülkemizde eğitim veren her bir
kurumumuzca uygulanmasına katkı sağlayacak ve yetişen her halk sağlığı uzmanının asgari
eğitim koşullarında standart bilgi, tutum ve beceri kazanmasına olanak sağlayabilecektir.

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu; Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS-ATUB) çalışmalarına Türk
Tabipleri Birliği ulusal temsiliyeti üzerinden katılmaktadır.2

1 https://halksagligiyeterlik.org/halk-sagligi-yeterlik-kurulu-esyetkilendirme-yonergesi/
2 http://www.ttb.org.tr/udek/icerik_goster.php?Id=268

HaberPostası-3