Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurul ve Komisyonları 15.11.2021

 

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurul ve Komisyonları 2021-2025 Dönemi Toplantıları (1)

15.11.2021 (saat 15.00-16.00), Çevrimiçi Toplantı

Toplantı Raporu

Katılımcılar
 1. Dr. Metin Hasde (Başkan)
 2. Dr. Ayşe Emel Önal
 3. Dr. Aliye Mandıracıoğlu
 4. Dr. Hatice Şahin
 5. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
 6. Dr. Tacettin İnandı
 7. Dr. Günay Saka
 8. Dr. Dilek Aslan
 9. Dr. Selma Karabey
 10. Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül
 11. Dr. Tayyar Şaşmaz
 12. Dr. Pınar Okyay
 13. Dr. Türkan Günay
 14. Dr. Çiğdem Çağlayan
 15. Doç. Dr. Ersin Nazlıcan
 16. Doç. Dr. Asiye Uğraş Dikmen
 17. Doç. Dr. Esin Ergönül
 18. Doç. Dr. Ertan Kara
 19. Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir
 20. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır
Gündem ve kararlar
 1. Dr. Metin Hasde, Kurul ve Komisyonların ilk toplantısında açılış konuşmasında dönemin başarılı ve yararlı geçmesi dileklerini iletti.
 2. Dr. Metin Hasde tarafından Halk Sağlığı Uzmanlık eğitimi sürecinde Saha Eğitimi olarak yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili iki temel sorunu gündeme getirildi:
  1. Milli Savunma Bakanlığı namına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da eğitim alan asistanların Saha Eğitimi ile ilgili sorunlar
   1. Birinci ve ikinci dönem TUKMOS Halk Sağlığı Eğitim Programlarında bu konuda düzenleme var iken 2016 yılında tüm askeri hastanelerin ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması sonrasında TUKMOS Halk Sağlığı eğitim programından bu saha eğitimlerinden çıkarılmış bulunmaktadır.
   2. Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz MSB adına eğitim alanların Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili bir sorun olduğu ve her anabilim dalını ilgilendirmediğini belirtti. Farklı ihtisastan halk sağlığına geçen asistanların rotasyonlarının sayıldığını fakat sürenin değişmediğini iletti.
 • Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış TUKMOS’un birimlere yönelik, özel kararlar vermesinin uygun olamayabileceğini belirtti. Halk Sağlığı için aynı müfredat varsa MSB’ye bağlı asistanların da ona uymaları gerektiği, farklılık var ise müfredatta onlar belirtilerek TUKMOS tarafından eklenebileceğini belirtti.
 1. Ankara’da bulunan Meslek Hastalıkları Hastanesinin işlevsiz hale gelmesi ile Saha Eğitiminde buna alternatif olarak yeni kurulan İş ve Meslek Hastalıkları bilim dallarında asistanların eğitim alabilecekleri bir yer olarak tanımlanmasının uygun olacağı yönünde alınan geri bildirimlerin gündeme alınıp tartışılmasını ve değerlendirilmesini içermektedir. Konuların TUKMOS üyeleri ile iletişime geçilerek çözüme kavuşturacak öneriler oluşturulması önerildi.
  1. Prof. Dr. Dilek Aslan TUKMOS üyelerinin bilgilendirilmesi ve meslek hastalıkları hastaneleri içinde olgunlaştırma yapılmasını iletti.
  2. Prof. Çiğdem Çağlayan, iş ve meslek hastalıkları hastanesi ile ilgili tavsiye kararı alınabileceğini belirtti.
 • Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Halk Sağlığı Uzmanlık eğitiminde yer alan göğüs rotasyonunda meslek hastalıkları ile ilgili öğrenim hedefi olduğunu belirtti.
 1. Prof. Dr. Selma Karabey, İstanbul’da meslek hastalıkları ile ilgili sıkıntı olmadığını toplantılara katılım sağlandığı iletildi.
 
 1. Metin Hasde, Yeterlik Yürütme Kurulu ve alt komisyonlarının çalışma biçimleri, ayrıca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının halen devam eden başvurusunun değerlendirilmesi için yapılması gerekenler ve komisyonların çalışma sisteminin belirlenmesinin uygun olacağı görüşünü paylaştı.
  1. Dr. Tayyar Şaşmaz eşyetkilendirme için Anabilim Dal’larına bilgilendirmesinin başvuruyu ve motivasyonu artıracağını belirtti.
  2. Dr. Pınar Okyay kongrede bilgilendirmenin çok iyi yapılamayabileceği ve her anabilim dalına ziyaret ile ön bilgilendirme yapmanın etkin olabileceği önerisini iletti.
  3. Dr. Dilek Aslan Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından ziyaret sürecinin hızlandırılması gerektiğine dair görüşünü iletti. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun da geçmişte bilgilendirme amacıyla anabilim dalı ziyaretleri yapmış olduğunu belirtti. İlgilenen anabilim dalları ile ziyaret planlamasının faydalı olabileceğini ifade etti. Bu konuda bu dönemde de özellikle çevrimiçi olanaklardan yararlanılabileceğini paylaştı.
   1. Prof. Dr. Dilek Aslan, yeterlik ve yürütme kurulu olarak yaz ve güz okullarının planlanabileceği görüşünü paylaştı. Uzmanlık öğrencilerinin eğitim gereksinimlerinin saptanıp buna uygun eğitimler planlanmasının faydalı olacağını belirtti. Bu konuda geçmiş dönemde kurslar yapıldığını paylaştı. Dr. Aslan ayrıca, uzmanlık öğrencileri için düzenlenen eğitimlerin yeterlik ve yürütme kurulu iş birliği ile planlanmasının bütünlüğe katkı sağlayabileceğini ve kurumsal gelişim açısından yararlı olabileceğini ifade etti.
  4. Dr. Çiğdem Çağlayan çevrimiçi eğitimlerin avantaj sağladığını ve asistan katılımlarının sağlanması gerektiğini belirtti. Teşvik etmek amacıyla dernek tarafından TTB benzeri kredilendirme süreci başlatılabileceği önerisini iletti. Çalışma gruplarının yapılandırılmış eğitimler planlayıp kredilendirmenin sağlanabileceği ve belirli kredi almanın eğitim için standart hale getirilmesinin faydalı olacağını belirtti.
  5. Dr. Metin Hasde eğitim programları geliştirme komisyonunun katkılarının her aşamada alınabileceği görüşünü ifade etti.
  6. Dr. Şevkat Bahar Özvarış Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavları hakkında bilgi paylaştı. Başka uzmanlık alanlarında özellikle asistanlara yeterlik sınavı (teorik sınav için) zorunluluğu bulunabildiğini ifade etti. Halk Sağlığı Yeterlik Sınavına katılımının istenilen düzeyde olmadığı ve katılımın artması için önerileri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
  7. TUKMOS Halk Sağlığı üyeleri ile ortak toplantılar yapılabileceği paylaşıldı.
   1. Prof. Dr. Selma Karabey TUKMOS üyeleri arasında iletişim eksikliğinden bahsetti ve ardından bir kez toplantı yapıldığı mesajı iletildi.
  8. Doç. Dr. Esin Ergönül mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin Kurul yapısı içinde temsiliyetinin olabileceği görüşünü iletti.
   1. Bu konuda Kurul üyeleri mevzuat değişikliği yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.
  9. Dr. Çiğdem Çağlayan başka anabilim dallarından uzmanlık eğitimi alırken Halk Sağlığı uzmanlık eğitimine geçen uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarının sayılması konusunda gündem önerisini iletti.
   1. Dr. Ayşe Emel Önal diğer anabilim dallarından eğitim alıp halk sağlığına geçenlerin rotasyonlarının sayıldığını, ilgili AD ile iletişime geçtiklerini dekanlık aracılığı ile yazı aldıklarını belirtti.
   2. Dr. Pınar Okyay asistanlarının rotasyonlarının sayıldığını fakat sürenin değişmediğini ve tüm asistanlarına uyguladıklarını belirtti.
  10. Dr. Dilek Aslan, ulusal kongre oturumu ile ilgili bilgi paylaştı. Avrupa’da halk sağlığı uzmanlık eğitimin nasıl yapıldığına yönelik kongrede oturum olacağını iletti.
   1. Dr. Dilek Aslan, kongrenin uluslararası konuğunun ATUB Halk Sağlığı Biriminin Başkanı olduğunu paylaştı.
   2. Dr. Metin Hasde kongrelerin artık hibrit yönteme dönmesinin daha iyi olacağını belirtti.
   3. UHSK 2021’de Yeterlik ve Yürütme Kurulu oturumu olacağı belirtildi. Şevkat, Dilek ve Tayyar hoca’nın oturumda kendi komisyonları ile gelişmeleri aktaracakları bildirildi.
  11. Dr. Dilek Aslan, ATUB çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yetkinliklerin tanımlanması gerektiği ve Avrupa partnerleri ile yılda bir kez toplantı yapıldığını belirtti.
Prof. Dr. Metin Hasde, Kurul ve Komisyonların ilk toplantısına katılan bütün üyelere teşekkür ederek toplantının kapanışını yaptı. Yeterlik Yürütme Kurulu_Toplantı_1_15.11.2021 toplantı tutanağını indirmek için tıklayınız