Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurul ve Komisyonları 2021-2025 Dönemi Toplantısı 16.2.2022

Katılımcılar
 1. Dr. Metin Hasde (Başkan)
 2. Dr. Ahmet Topuzoğlu
 3. Dr. Ayşe Emel Önal
 4. Dr. Hatice Şahin
 5. Dr. Tacettin İnandı
 6. Dr. Günay Saka
 7. Dr. Dilek Aslan
 8. Dr. Selma Karabey
 9. Dr. Tayyar Şaşmaz
 10. Dr. Tuğrul Erbaydar
 11. Dr. Pınar Okyay
 12. Dr. Çiğdem Çağlayan
 13. Doç. Dr. Ersin Nazlıcan
 14. Doç. Dr. Asiye Uğraş Dikmen
 15. Doç. Dr. Esin Ergönül
Gündem ve kararlar
 1. Dr. Metin Hasde, toplantının açılış konuşmasını yapmıştır.
 2. Toplantı, gündem maddelerine göre ilerlemiştir.
  1. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) ile ilişkiler konuşulmuştur. ATUB tarafından gelen belge ile ilgili bilgi verilmiş, kısa bir sürede özellikle anabilim dalı başkanlarının da görüşü alınarak belge ile ilgili geribildirimlerin toparlanmasına karar verilmiştir.
  2. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programının akreditasyonunun tamamlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Bu konuda kısa bir sunum yapılmıştır. Sunum sonrasında;
   1. Haberin paylaşılmasına
   2. Belgenin anabilim dalına ulaştırılmasına
 • Genel duyurunun geleneksel olarak sürdürüldüğü üzere ilk Ulusal Kongrede paylaşılmasına karar verilmiştir.
 1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın Yeterlik Kuruluna akreditasyon için yapmış olduğu başvurunun Eşyetkilendirme Komisyonu’na iletildiği bilgisi paylaşılmıştır.
 2. Tıpta Uzmanlık Kurulu ile iletişimin bir önceki toplantıda alınan kararlarla uyumlu olarak sağlanmasına karar verilmiştir.
 
 1. Yeterlik Kurulu’nu ilgilendiren yayınlanmış/paylaşılmış raporlarla ilgili görüşler oluşturulabileceği konuşulmuştur. Örneğin, Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı konulu raporla ilgili görüş oluşması halinde ilgili birimlerle paylaşılabilecektir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından uzmanlık eğitim süreçlerini ilgilendiren konularda Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu’nun temsiliyetinin sağlanmasının önemi olduğu paylaşılmıştır.
 2. Eğitim gereksinimlerine ilişkin durum tespiti çalışmalarının yapılabileceği konuşulmuştur:
  1. Uzmanlık eğitimi ile ilgili gereksinimin tespitine yönelik veri toplama formunun geliştirilmesi ve paylaşılması
  2. Anabilim dalları ile iletişimin artırılması
 • Eşyetkilendirme komisyonu tarafından iyi uygulama örneklerinin görünürlüğünün sağlanması için toplantılar planlanması