Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlilik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonu toplantı raporu (13.7.2018)

Prof.Dr. Nusret Fişek Sanal Salon 13.07.2018 (09.00-10.30)
Katılımcılar
1. Dr. Ferda Özyurda
2. Dr. Dilek Aslan
3. Dr. Meltem Çöl
4. Dr. Metin Hasde
5. Dr. Erhan Eser
6. Dr. Aliye Mandıracıoğlu
7. Dr. Selma Karabey
8. Dr. Bülent Kılıç
9. Dr. Günay Saka
10. Dr. Ayşe Emel Önal
11. Dr. C. Tayyar Şaşmaz
Gündem
1. Eşyetkilendirme Komisyonunun yürütücüsünün belirlenmesi
2. Eşyetkilendirme için başvuran AD, süreç, tarihçe
3. Çalışma sistematiği
4. Eşyetkilendirme başvuru, öz değerlendirme formu
5. Uluslararası ve TTB-UDEK ilişkileri
Kararlar
1. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Komisyonunun yürütücülüğünü Dr. Dilek Aslan yapacaktır.
2. Hacettepe, Çapa Halk Sağlığı AD’ları eşyetkilendirme için başvuru yapmış olduğu paylaşılmıştır. Eşyetkilendirme başvuru ve özdeğerlendirme formları hazır olmadığı için, başvuruların beklemede olduğu ve formların hazırlanmasından sonra başvuru ve değerlendirmelerin bu sistematiğe göre yapılması planlanmıştır.
3. Her ayın ilk haftası belirlenen bir günde Sanal Canlı Salonda toplantı yapılacaktır.
Toplantı zamanı için Doodle çağrısı ile belirlenecek ve çalışmalar Komisyon yürütücüsünün bilgilendirme ve yönlendirmesiyle online ortamda ve/veya yüz yüze sürdürülecektir. Kasım 2018 Halk Sağlığı Kongresinde yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır.
4. TTB-UDEK de Eşdeğerlendirme başvuru ve öz değerlendirme için çerçeve değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler çerçevesinde, daha önceki dönemde taslak olarak hazırlanan başvuru ve özdeğerlendirme formlarının geliştirilmesi gerekmektedir. TTBUDEK çerçeve değişiklikleri ve taslak Halk sağlığı Eşyetkilendirme başvurusu, öz değerlendirme formlarını komisyon üyeleri ile paylaşılması ve önerilerin alınması uygun olur.
a. Bu süreçte Eğitim Üst Kurulunun görüşleri de alınabilir. Eşyetkilendirmeye başvuru ücretleri ne olacak, bu ücretllerin finansmanı nasıl sağlanacak konularında da görüş istenecek. Kasım 2018 Halk Sağlığı Kongresinde
Eşyetkilendirme başvuru ve özdeğerlendirme formlarına son formatları verilebilir. Süreç daha önce sonlanırsa da ona göre yol alınabilir. Son formatlara “onay verilmesinin ardından” bilgilendirme Komisyon tarafından
yapılabilecektir.
3. Halk Sağlığı AD’ları eşyetkilendirme için başvurmasa da, bütün AD’ların Lisans ve Lisansüstü eğitim alt yapı, insan gücü ve programlarını değerlendirmek için bir çalışma
yürütülmesi önerisi kabul gördü. Ancak bu konuda Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan dokumanın kısa süre içinde paylaşılacağı bilgisi de iletilmiştir.
4. Uluslararası Halk Sağlığı örgütleriyle ilişkiler önemlidir. Bu sürecin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu dönemde bilgisinin paylaşıldığı gibi gelecek dönemlerde de TTB-UDEK temsilcisinin belirlenmesinde Yeterlik Kurul ve Komisyon üyelerinin görüşünün alınması önerisi kabul gördü.