Menü Kapat

Yeterlik Kurul ve Komisyon Toplantı Kararları (15.06.2013)

Katılımcılar (Ad alfabetik)
1. Dr. Ayşe Akın
2. Dr. Dilek Aslan
3. Dr. Emel İrgil
4. Dr. Ferda Özyurda
5. Dr. Feride Aksu Tanık
6. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu
7. Dr. Meltem Çiçeklioğlu
8. Dr. Muzaffer Eskiocak
9. Dr. Necati Dedeoğlu
10.Dr. Nilay Etiler
11.Dr. Songül Acar Vaizoğlu
12.Dr. Şafak Taner
13.Dr. Şevkat Bahar Özvarış
14.Dr. Tacettin İnandı
15.Dr. Zafer Öztek

Tartışma konuları ve alınan kararlar
1. Açılış konuşmaları HASUDER Yeterlik Kurulu Başkanı Dr. Ferda Özyurda ve HASUDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tacettin İnandı tarafından yapıldı.
2. Dr. Tacettin İnandı HASUDER Yeterlik Kurulu kurma sürecini ve HASUDER gündemine ilişkin gündemi aktardı.
3. Dr. Dilek Aslan TTB Ulusal Yeterlik Kurulu sürecini, TTB ve HASUDER Yeterlik Kurulu ilişkilerine ilişkin sunum yaptı.
4. Dr. Ferda Özyurda HASUDER Yeterlik Kurulu kurulma aşamasını paylaştı.
5. Sunumların ardından genel tartışma/paylaşım oturumu
tamamlandı.
a. TUK sürecinde HASUDER mezuniyet sonrası çalışmaları ile HASUDER Yeterlik Kurulu çalışmalarının eşgüdüm
içerisinde sürdürülmesine ilişkin grup kararı alındı. TUK
ile ilgili süreci Dr. Şevkat Bahar Özvarış aktardı.
6. Ortak çalışma sürecine ilişkin çalışma sistematiği belirlendi.
a. Komisyonlar kendi alt grup çalışmalarını kısa bir süre
içinde başlattıktan sonra bütün katılımcılar Eğitim
Programları Geliştirme Komisyonu tarafından yapılması
beklenen çalışmalara katkı sunuldu. Çalışma zemini TUK
hazırlıkları olarak belirlendi. Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın
TUK sürecinde daha önce hazırlanmış olan metni
paylaşması doğrultusunda ortak görüş oluşturulması
yöntemiyle metinde güncellemeler yapıldı.
b. Belirlenen komisyon başkan ve yazmanları aşağıda
sunulmuştur:
i. Eşyetkilendirme Kurulu
Başkan: Dr. Zafer Öztek, Yazman: Dr. Emel İrgil
ii. Ölçme-değerlendirme Kurulu
Başkan: Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Yazman: Dr. Meltem Çiçeklioğlu
iii. Eğitim Programı Geliştirme Kurulu
1. Başkan: Dr. Nilay Etiler Yazman: Dr. Öner Kurt
7. Geleceğe dair planlama yapıldı.
a. HASUDER Yeterlik Yürütme Kurulu ve komisyonlar için eposta gruplarının oluşturulması ve bu başlık için HASUDER
Yürütme Kurulu’nun teknik desteğinin istenmesi kararlaştırıldı.
i. Her bir komisyon için ayrı e-grup oluşturulması
ii. Bütün komisyon ve yeterlik yürütme kurulu ortak eposta grubu oluşturulması
b. 15-16 Haziran 2013 toplantısında ortak çalışma yöntemi
ile TUKMOS çalışması materyali üzerinde çalışma
sonucunda, Eğitim programı geliştirme komisyonunun
sorumluluğunda yürütülecek ve elde edilen ürünlerin tüm
HASUDER Yeterlik Kurul ve komisyonları ile paylaşılmasına, geri bildirim alınmasına ve komisyonların çalışmalarında bu ürünü dayanak olarak almasına karar verildi.
c. Ekim 2013 tarihinde Antalya’da yapılacak olan Ulusal Halk
Sağlığı Kongresi kapsamında Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu
Çalışmalarının sunumuna (30 Ekim 2013 Çarşamba günü
saat 17.15-18.00) ilişkin ayrıntıların belirlenmesinin
önümüzdeki en kısa dönemde (Eylül 2013’e kadar) tamamlanarak HASUDER Yeterlik Yürütme Kurulu’na
iletileceği kararlaştırıldı.
d. Halk Sağlığı uzmanlığının yeterliliğinde bilgi, beceri ve
tutum ölçmek amacıyla ölçek geliştirmek üzere araştırma(lar) yapılabileceği paylaşıldı.
e. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu komisyonlarının 15-16
Haziran 2013 tarihinde yaptıkları çalışma raporlarını
Yeterlik Yürütme Kurulu’na iletmeleri kararlaştırıldı.
f. HASUDER Yeterlik Kurulu’nun isminin HALK SAĞLIĞI
YETERLİK KURULU olmasına karar verildi.
g. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu çalışma yönergesinde
saptanan/saptanacak eksik/hataların Ekim 2013 tarihinde
yapılacak olan HASUDER Yeterlik Genel Kurulu’nda
değişiklik yapılması için önerilmesine karar verildi. Ön
hazırlığın Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından
tamamlanmasına karar verildi.
h. Bir sonraki Komisyon Çalışmalarının Ekim 2013 tarihinde
yapılacak Genel Kurul toplantı sürecinde yapılmasına
karar verildi. Bu toplantının kongrenin 1. günü (28 Ekim
2013) yapılabileceği konuşuldu.

YETERLIK KURULU KOMISYONLARI TOPLANTISI 15-16HAZIRAN2013