Menü Kapat

Yeterlik Kurul Ve Komisyonları Toplantısı (29 Mart 2015)

YETERLİK KURUL VE KOMİSYONLARI TOPLANTISI
29 Mart 2015, Pazar
TTB Merkez Konsey Yerleşkesi, Ankara

KATILIMCILAR (ad alfabetik)
Dr. Ahmet Öner Kurt
Dr. Ayşe Akın
Dr. Burcu Tokuç
Dr. Dilek Aslan
Dr. Ferda Özyurda
Dr. Meltem Çiçeklioğlu
Dr. Reyhan Uçku
Dr. Songül Vaizoğlu
Dr. Şafak Taner
Dr. Şevkat Bahar-Özvarış
Dr. Türkan Günay
Dr. Zafer Öztek
TARTIŞILAN KONULAR ve ALINAN KARARLAR
1. 28 Mart 2015’ te TTB-UYEK Yeterlik Sınavları Toplantısından alınan geri bildirimler görüşüldü. Halk Sağlığı Yeterlik Kurulunun diğer uzmanlık yeterlik kurullarının çalışmalarına göre durumu değerlendirildi.
2. TUKMOS’ta halk sağlığı yeterlik kurulunun rotasyon süre ve hedefleri ile ilgili karar süreci hakkında yapılacaklar görüşüldü.
3. Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve komisyon üyelerinin tamamının yer alacağı bir e-posta grubu oluşturulmasına ve bu konuda Dr. Dilek Aslan’ın görev almasına,
4. Kongrede (18.UHSK) yapılacak yeterlik deneme sınavı için, yeterlik ölçme değerlendirmeKomisyonunun toplanan soruları değerlendirip sınav yapılandırmak üzere 9-10 Mayıs 2015’de Ankara’da toplanmasına, yol ve konaklama vb giderlerinin karşılanmasının HASUDER Yönetim Kuruluna bildirilmesine,
5. 18 UHSK Yeterlik oturumuna Yeterlik Kurulu çalışmalarında yol almış Ortopedi yeterlik kurulunu temsilen aynı zamanda TTB-UYEK Başkanı da olan Dr. Volkan Öztuna’nın konuşmacı olarak davet edilmesine ve HASUDER Yönetim Kuruluna bildirilmesine,
6. Kongrede yapılacak deneme yeterlik sınavı için kongre web sayfasında duyuru yapılmasına,
7. Halk sağlığı Yeterlik Kurulunun içeriğinde halk sağlığı eğitim ve yetkinliklerinin, asistan karnesi, yönergelerinin, vb olacağı bir kitapçığın hazırlanması için Dr.Dilek Aslan ve Dr. Ferda Özyurda’nın görev almasına,
8. HASUDER web sayfasında yeterlik kurul ve komisyonlarının çalışmalarının güncellenmesinin HASUDER Yönetim Kuruluna bildirilmesine,
9. HASUDER bilişim grubu ile ölçme değerlendirme süreçleri ile ilgili ortak altyapı oluşturmak üzere bir araya gelinmesine,
10. 2016 yılından önce yeterlik kurulu faaliyeti olarak son sene asistan ve uzmanlarına ihtiyaca yönelik kurs düzenlenmesine ve içerik, süre ve yapılanması konusunda çalışılmasına,
11. HASUDER Yönetim kurulunun 2014’de genel kurulda seçimle göreve gelmesi sonrasında, komisyonlarımızda daha önceden üye olan Türkan Günay, Burcu Tokuç ve Gamze Çan’ın seçimden önceki komisyon üyeliklerinin devamına karar verildi.
YETERLIK KURUL VE KOMISYON TOPLANTISI 29MART2015